Tipp

Tipp

Tipp

 • Brännbart avfall
 • organiskt material, gips eller annat
 • icke brännbart
 • Elavfall
 • Farligt avfall
 • Förpackningar: Plast, papper, metall, glas
 • Kyl- och frysmöbler
 • Sten, tegel, betong
 • Tidningar
 • trä
 • Träavfall
 • Wellpapp
 • Metal
 • ISOLERING
OBS

Allt som ska kastas för sorteras och separeras på bra satt för att det underlättar att kasta grejer på tippen och det tar inte lång tid hos er för att samla ihop och sortera dem
flyttfirma Malmö